Начало

„Това което небето дава на човек е добродетел. 

Това което земята дава на човек е жизнена сила. 

Те двете се движат една към друга и образуват живота.

Произхода на живота е наречен ШЕН” 

–  Ки Бо