Архангел Михаил


Графично изображение

 

Наближава един от най-големите архангелски празници в праволславния календар – Архангел Михаил. Това за нас е повод да поговорим отново за архангелите в Аура-Сома.
Тази красива терапевтична система е една от много рядко срещаните, които имат такава богата възможност да работят с фините енергии на юдео-христянството, а именно с ангели и архангели.
Вероятно не знаете, че в големия комплект от цветове на Аура-Сома има цял вътрешен комплект от цветове, които се считат за цветни копия на архангелска енергия. Този мини комплект започва с Архангел Михаил.
Ще ви представим няколко описания на тази могъща енергия, взети от различни източници.
В кабалистичната традиция има различни текстове, занимаващи се със същността на божието войнство. Там можем да намерим за него следното, без да настояваме за пълна изчерпателност:
Михаил – Архангел на Сефирата Ход – Хармония и Красота.
Ден от семицата, определен за него е сряда. 
Михаил принадлежи към ордена на Беней Елохим. Той се асоциира с елемента Огън и планетарната енергия на Слънцето. Той обикновено се явява като голям, широкоплещест, мускулест мъж, носещ кожа или бронз. Михаил идва, когато е необходима сила, която да ви преведе през трудно препятствие. Той предоставя защита, но за разлика от Камаел, който дава повече в оръдията (и оръжията) както и способностите да си служим с тях пред непозната опасност, то Михаил помага в тези ситуации, когато животът изиска да напуснем сигурното си място и да се придвижим през непозната или враждебна територия. Михаил стои като протектор на ваша страна, когато сте зает с дела, изискващи строга настоятелност (намерение) той е пазачът на вашия път.
Една от причините да започнем с Михаил е приближаващият празник, който у нас се “разделя” по равно между живите именници и всички мъртви. Повод е и, че този Архангел се смята за покровител на Аура-Сома. Както вече споменахме, това е първият архангел в нейната поредица. Цветовете му са Бледо Синьо върху Бледо Жълто. Двете ключови думи, произтичащи от тях, са Познание и Истина.
Ето какво разбира Аура-Сома за тази енергия:
Вие имате среща са Архангел Михаил когато интензивно ви се разкриват истини, свързани със собственото ви еволюиращо съзнание; този архангел носи меча на различаването на истината от не-истината; с него се свързваме със сърдечния център на планетата;свързва се малката,човешка воля с висшата воля, такава каквато я разбирате според собствените ви принципи и убеждения. Това може да е вашето желание, което стои срещу или в съзвучие с желанието на семейството, работната ви среда, дори нацията или човечеството, а понякога самото божествено намерение. Архангел Михаил казва, че страх от авторитет или власт не може да има. Но и че трябва да се стремим не към ожесточение, а към постигане на покой в сърцето. Казано с други думи вътрешно свободният е тотално свободен, присъстващ и бдителен, но миролюбив.
Тъй като Аура-Сома е родена в Англия, освен силната кабалистична традиция, се усеща и местната християнска. Кулата в Гластънбъри се смята за построена на място, където сам Архангел Михаил е забил меча си. Оттам и до днес тече лековит извор, чиято вода се съдържа във водната фракция на бутилчиците на Аура-Сома. Кулата (таро карта 16) е построена и това е символичен жест на новото реконструирано съзнание. Нов живот в нова форма. Сега вече става ясно защо този могъщ енергиен импулс е закрилник на тази нова терапевтична философия.
А ето какво казват за Архангел Михаил различни източници:
За католиците този архангел се нарича и св.Михаил. Негови са следните задачи:
  • да се бие срещу Сатаната
  • да спасява душите на вярващите от силата на врага в часа на смъртта
  • да е военен закрилник на божиите хора. Това са били както старозаветните евреи, така са и новозаветните християни. Светец патрон е на ордените на монасите воини от Средните векове.
  • и най-сетне една от по-”ежедневните” му задачи е да издига душата на мъртвия от земята и да я представя пред Небесния съд
Каква е позицията му? Някои средновековни автори го слагат над всички други ангели. Други вярват, че той е принц на серафимите – първи от 9те ангелски чина. Според свети Тома обаче, той е принц на най-низшия ангелски хор. В католическата литургия, както и в православието, го славят като върховен военачалник на ангелите , “архистратег”.
Как помага? Първоначално към него са се обръщали с молебен за победа в битка. (след това тази дейност е прехвърлена на светците-воини Георги, Теодор, Сергий и др)
Във Фригия обаче, където е почитан за първи път, е славен заради лечителските си способности. Горещите лечебни извори в Мала Азия са били по начало посветени на Архангел Михаил. В Константинопол също са го славели като лечител. Там започват да празнуват като ден на Архангел Миахил (наред с други дати) и 8 ноември. Този пазник се разпространил в гръкоезичния свят, а оттам и у нас. Всички Източни Църкви празнуват неговия ден в началото на ноември. За египетските христяни -коптите – Архангел Михаил е пазител на река Нил. 
Известен е под имената:
  • Господарят Михаил
  • Принцът на Архангелите
  • Защитникът на вярата
От кабалистичната традиция знаем, че името му означава “Този, който е като Бог”
Атрибутът му е огнен меч, пламъкът му е син. Кореспондира с древното гръцко божество Хелиос.
Вси Светии, Архангелова задушница и Архангелов ден образуват един микро комплекс от празници в рамките само на една седмица. Той показва, че навлизането в същинската есен има сакрално и от енергийна гледна точка особено значение. То е част от загубеното познание. Ние можем да го възстановяваме на малки порции – да отдаваме значимо внимание на всеки елемент от тези празници. Те са свързани със страха от смъртта, който тук приема форма на копнеж по връзка с мъртвите, с тъмните сили, сякаш искаме да се убедим в тяхната реалност, защото това е косвено доказателство, че има непрекъсната и отворена връзка между този и онзи свят, че нищо не умира и не изчезва за винаги. 
Затова маскирайте се, за да измамите смъртта и да надникнете отвъд гъстия й воал. Почитайте мъртвите, защото всички имаме   този общ край и празнувайте с именниците, защото така отдавате почит на могъщите енергии във вселената.