Архангел Рафаил

Архангел Рафаил е вторият, за когото ще говорим и който е намерил място в поредицата на Аура-Сома.

В кабалистичната традиция намираме следното описание на този Архангел :

Рафаил – Архангелът, който управлява сефирата Тифарет.
Ден от седмицата за него е неделя. Рафаил принадлежи към ордена на Малахиимите.

Рафаил се асоциира с планетарната енергия на Меркурий и с елемента Въздух. Рафаил е един от Архангелите, които наистина се явяват с крила. Неговите крила символизират неговата способност да се издигне над ограниченията на мунданното и да се влее в божествената светлина. Точно с тази божествена светлина Рафаил посява семето на божестнетостта във вас и  то ще продължава да расте с времето. Видение на Рафаил също така може да е знак, че е време да се освободите от физическите вериги, котио ви задържат да не преследвате целите си.

Рафаил , чието име означава “Господ изцелява”, е архангелът-лечител, но освен това към него за помощ се обръщат и тези, които се занимават не само с телесно, а и с духовно лечение. Хората, които са поели собствен духовен, търсачески път, също призовават тази сила. Има и съвсем “ежедневни” молби към него: за закрила на пътуващите въобще, за запазване и благополучно пристигане както на пътника, така и на багажа, и вещите му. Няма как да не забележим същественото сходство между този Архангел и “психопомпът” Хермес/Меркурий, който може да  пътува навред с крилатите си сандали, а също между този свят и онзи.

Името на Архангел Рафаил се появява в Книга на Товит. Тук той е преобразен като човек и се представя с името Азария, син на Ананаий. Той е спътник на Товит през пътуването. Рафаил е един от тримата Архангели, споменати поименно в каноничната литература. Той е изпратен от Бог да излекува слепотата на Товит и така, и на дело засвидетелства , че е Архангел лечител, както и гонител на демони.

Църквата е определила 24 Октомври за празник на Архангел Рафаил. Той е причисляван както към серафимите, така и към херувимите.Архангел Рафаил учи на медицина и екзорсизъм. Като лечител се смята, че е помогнал на Авраам да излекува раната си от обрязването, а на Яков – раните от борбата с ангела. 

Архангел Рафаил е патрон на учените, медиците, фармацевтите. Той закриля музикантите, математиците, но и занаятчиите, тъй като е този, който е научил Ной как да построи ковчега. Рафаил се грижи да са задоволени земните ни  нужди от храна, подслон, облекло и сечива. Той покровителства също и дипломатите, както и пътешествениците. Въпреки, че го описват като добър и весел, той учи Соломон да обвърже демоните и да ги накара да му се подчиняват.

Архангел Рафаил се изобразява с одеяние и принадлежности на пилигрим. На него е дадено да пази посоката Север и да се грижи за пролетта. Цветовете му са златно и небесно.

 

В Аура-Сома Архангел Рафаил има за цвят Кралско Синьо. Свързва се с висшата интуиция и творческата същност. С помощта на този цвят се проясняват сетивата.