Архангел Сандалфон – неизбежната промяна

Новата бутилка в поредицата на Аура-Сома “Ехо” направи някак наложително запознаването с Архангел Сандалфон. В мрежата има много писано за тази космическа сила. Ние тук ще се опитаме да я представим не само като част от архангелските енергии, а и като значима лечебна цветна комбинация.

 

Космичската сила, наречена Снадалфон, има няколко важни особености.

Първата е, че не е ясно дали можем да определим мъжка или женска е тя. От една страна много силно е убеждението, че това е самият пророк Илия. Дали е удостоен с безсмъртие или е бил безсмъртно същество преди да слезе сред хората като човек – не е ясно. Важното е, че той познава ограниченията, но и възможностите на човешкото тяло, и поради това е извънредно състрадателен към хората.

От друга страна в някои книги Сандалфон е описан като херувим с женски пол или дори като олицетворение на Шекина – женската енергия в Абсолюта. Поради силната й състрадателност тя пренася молбите на хората до Него. Следователно всеки може да вижда и общува с енергията Сандалфон така, както я усеща.

Втора особеност е, че Сандалфон има свое огледално копие, или брат близнак. Това се вижда още в едно от значенията на името му. От къде обаче идва тази връзка? В кабалистичното Дърво на живота Сандалфон е управляващата сила на сефирата Малкут. В човешкото, земно отражение на Дървото, това е точно материята, земния свят, материалната му страна. Следователно Сандалфон управлява материята като такава. Дори в известен смисъл той е самата материя – от кварките и неутриното, през Менделеевата таблица, до звездите и черните дупки. И тук идва наистина интересното и важното. Дървото на живота според Кабала е конфигурация от енергии, които протичат в 4 измерения. Образно казано корените на едно Дърво от дадено измерение е Короната му в друго. Така, че Малкут е досегаем за нас, в нашето измерение, но короната на Дървото, което е достъпно за  Човека, е корен на следващото, в другото измерение. Или по друг начин описано, ако строите нещо с блокчета Лего, за да построите по-горната линия на една стена, трябва да застъпите по-долното блокче с по-горното.

Така ако Сандалфон е управител на корените в човешкия свят, то неговият брат-близнак е управител накороната в същия наш свят, но тя е корен на следващото…..и затова са смятани за близнаци, но не са едно и също нещо.

Този опит за пояснение е много важен, за да се разбере лечебния потенциал на цветната комбинация, която пък представлява видимата енергия на Сандалфон.

За да сме полезни на запалените ангелолози, нека споменем и за какво пряко отговаря Архангел Сандалфон:

  • Обичайно се започва с това, че е покровител на музиката.
  • Друга област е самото доставяне на молитвата, до където трябва да стигне тя.
  • За целите на лечението възможностите на Сандалфон са огромни.
  • Той покровителства неродените деца.

 

Много важно, особено за нашето съвремие, е способността да подпомага осъзнаването на физическите ни ограничения. Дали ще се опитаме да ги надхвърлим или ще се опитаме да се чувстваме добре в собствените си кожи – това е възможно да се стимулира чрез цветовете на енергията Сандалфон. Актуално ог днешна гледна точка е това, че с тази енергия може да се манипулира здравето. Да се подобрява състоянието на тъканите и особено на костите и опорно-двигателния апарат. Да се засилва и укрепва имунитета.

 

Сандалфон не е изразена войнска енергия. Той е строител и пазител на света, на материята, на живата материя и нас в частност.

 

В поредицата архангелски енергии на Аура-Сома той има специално значение. Тук ние работим с алхимичните символи на цвета на Сандалфон. Така той ни помага в трансмутацията на болната клетка в здрава, промяната на философията ни и на възгледите ни за живота като върховна ценност, но само тогава, когато е изпълнен със смисъл и състрадание. Безкрайните възможности на въображението като лечебна основа от една страна и осъзнатото партньорство, да бъдеш в кожата на другия и да приемете, че да си Човек е в крайна сметка носене на отговорност и съзнание за равнопоставеност .

 

Новата бутилка на Аура-Сома, за която вече писахме, е едно доказателство за вселенските синхроничности. Ехото на Б118 е отглас на музиката на сътворението от Б98. Как ще откликнем на звука на Вселената сега, ще определи вибрацията, която ще усещаме в ежедневието си още дълго време.

Млечният Корал и Млечният Виолет ще ни помогнат да постигнем не само успокоение на душите си, но и да дадем това на нашите партньори – на всички откликващи човешки същества.