• Архангел Уриил

  Уриил е един от важните архангели, но с него започва една друга група архангели – онези, чиито имена вече не се използват за лични, не празнуваме имени дни и затова знаем доста по-малко за тях.

   

  Уриил управлява мира и богослужението. Не трябва да забравяме, че когато духовните лица говорят за “мир” и и “мирски дела” , те има в предвид светския живот, онзи извън църквата.

   

  Името на този архангел означава “Бог е моята Светлина” , “Бог е Светлина”. Уриил стои с огнен меч пред портите на Рая, охранявайки влизането а вероятно и излизането оттам. В Книга на Енох Уриил се описва като управител на гръмотевиците, вятъра и ужаса. Той е управител на Слънцето. Като един от най-отдадените на служене архангели му е поверено да отговаря за Тартар /ада/.

   

  Уриил е направил много за хората. Той предупреждава Ной за планирания потоп. Дава на хората учението Кабала и така им дава ключ – сега можете да го откриете дори като амулет за носене – към портите, които е призван да пази, към градината на Едем.

   

  Окултни текстове твърдят, че епохата на Кръстоносните походи е била под знака на Архангел Уриил. Един от многото резултати, които те носят, е сблъсъкът с арабската цивилизация и нейните изключителни достижения. Въпреки важната роля на Архангел Уриил, той е изключен от официалните религиозни текстове след 745г. Църквата се оказва силно обезпокоена от факта, че множество хора се обръщат в молитвите си към архангелите и вярата в тях сякаш подкопава устоите на самото християнство.

   

  Уриил ни помага да проникваме в тайните на битието, ориентира ни към собствената ни цел и знание за предназначението ни тук, на земята. Той се асоциира с елемента земя, лятото, а цветовете му са златно и бяло. Известен е още като ангел на Покаянието, закрилник на музиката, поезията и пророчествата.

   

  В лечителските традиции, каквато е Аура-Сома, Уриил подпомага общуването с природата, свързването с личното предназначение. Неговата мъдрост се разкрива когато сме в дълбок покой, когато ни навестяват интуитивни разбирания за минало и бъдеще. Помага ни в ежедневни, материални затруднения и грижи.

   

  Тъй като е от групата на изключително рядко споменаваните ангели, всеки път когато погледнете към слънцето си спомнете не само за Хелиос/Сол , а и за Уриил – блестящата божия светлина.