Астро-цвето анализ

astro

Цветотерапията и астрологията са древни методи, които разказват за герои , цветове и приказки, а каква по-хубава, занимателна и поучителна приказка можем да си разкажем от нашата Лична Приказка.

 

Ако се освободим от клишетата, с които се говори и мисли за астрологията, ще видим, че това е един от методите, с които хората от хилядолетия се опитват да разберат структурата на душата, да си отговорят на въпросите как и защо функционира тя, и това е ставало много преди да се роди идеята за вътрепсихичен живот, психология или психоанализа.

 

Когато астрологическата картина на душата се съпостави с личния цветен избор, много проблеми стават по-ясни и по-фокусирани. Когато се наслагват нови и нови цветни избори върху рождената карта, това дава възможност за обогатяване на себепознанието.

 

Всичко тук е важно дори това, дали човек „харесва” цветния си избор и дали „приема” наталната си карта. Цветовете са важен атрибут на астрологическите компоненти и това е причина да съществува астрологичен подход за анализиране на цветовете или цветен подход за анализиране на астрологическите конфигурации. Тази взаимност помага да се съчетава личен избор и обективни дадености, показвайки потенциала на това взаимодействие.

 

Астро-цвето анализата не е прогностична техника и не канализира информация за бъдещето. Тя изследва настоящето и причинно-следствените връзки в преживяванията, чувствата и енергийните потоци, които ги проектират.