Атласът на емоциите

Проектът на Далай Лама и Пол Екман

Постигането на световен мир може да звучи като една възвишена цел, но когато сте Далай Лама – една от най-важните духовни фигури в тибетския будизъм, „възвишеното“ приема малко по-различна дефиниция. Въпреки това, 14-ият Далай Лама, Тензин Гяцо, си е поставил за мисия да донесе световн мир, като помага на другите да станат по-самосъзнателни и състрадателни хора.

“ In order to find the new world we needed a map, and in order for us to find a calm mind we need a map of our emotions” – Dalai Lama

В сътрудничество с известния психолог д-р Пол Екман, Далай Лама изгражда “Атлас на емоциите”. Това е онлайн, визуална карта на основните чувства, които човек може да изпита. Д-р Екман, който също така бе консултант и на анимацията „Отвътре навън“ на Pixar (припомни си Цветния ни анализ на филмчето тук), синтезира обхвата на човешките чувства в пет основни емоции: гняв, страх, отвращение, тъга и удоволствие. Интерактивният атлас дава информация относно това какво представляват емоциите, как се пораждат във времето, как човек преживява всяка една от тях и как да бъдем по-осъзнати.

Според Екман Атласът на емоциите е инструмент, който „дава на хората по-добро разбиране за това как работят емоциите – откъде идват емоциите и действията, които те мотивират”. Когато хората осъзнаят емоциите, които преживяват и развият способността си да управляват чувствата си – това може да окаже влияние върху обществото като цяло. Далай Лама заявява пред “Ню Йорк Таймс”: “Това не е просто знание, а е част от процеса на създаване на едно щастливо човешко същество. Щастливо семейство, щастлива общност и накрая – щастливо човечество.

емоции

Можете да откриете Атласа на Емоциите тук: http://atlasofemotions.org/

Източник 
error: Content is protected by the author!
Back to top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap