АУРА-СОМА

„Ти си цветовете, които избираш и те отразяват твоите нужди”

 – Вики Уол, създателка на Аура-Сома

 

    hjhgjhgjgВъпреки, че цветолечението е древна практика, в съвременния свят няма много системи, които да предлагат систематично познание за действието на цветовете, завършена терапевтична идея за работа с тях и поднасяне на самите цветове.

    Аура-Сома е точно такава система. Тя съчетава древно познание, удобна практика за цветолечение и цветно самолечение, поднесени по вълнуващ начин.

    Освен тези възможности Аура-Сома предлага два уникални елемента за работа с цветове. Първият е възможността посетителят сам да избира цветове и цветни комбинации и чрез подредбата им да ги превърне в обективен отпечатък на собствените чувства и състояния.

    Вторият елемент са самите цветове и цветни комбинации, поставени във водна и маслена основа. Тези два неутрални енергийни носителя са заредени с цветове и носят отпечатъка на минералите и растенията, от които са извлечени.

   Цветните комбинации не са случайни и отразяват определени двойки енергийни, емоционални и мисловни структури, които си взаимодействат по специфичен начин, ориентирани към постигане на баланс и хармония в тялото и душата.

 

    Аура-Сома е един от съществуващите цветотерапевтични методи за осъществяване на балансирана среща със себе си. Тя е инструмент с изключителна красота, който прави тази най-предизвикателна от всички среща мека, красива, разбираема и неагресивна.

    Аура-Сома може да съществува и самостоятелно като консултационен процес, но истинската й сила е в това да бъде съпътстващ инструмент за постигане на баланс и енергийно облекчение във всеки момент от живота – както при проявени неразположения, така и в цветущо здраве за допълнителна творческа сила.