Бутилка №119 – Церера

EQUILIBRIUM B119 ‘CERES’

DISCOVER YOUR BLISS

ORANGE/DEEP MAGENTA – DECEMBER 14TH 2020 11.45 AM GMT

Какво означават тези цветове в Аура-Сома?

Когато погледнем към оранжевото, ние сме привлечени да мислим за любовта на майката. Церера, в римската митология, е известна с възпитателното поведение на майката. Всъщност, с появата на Церера, ние можем да излекуваме връзката с майката. Магентата в основата също е индикация за това колко критична е ситуацията в този момент. Тъмната магента съдържа всички цветове, любовта отгоре и любовта в малките неща, давайки ни възможност чрез тях да допълним оранжевото.

 

Коя е Церера?

Церера е богинята на реколтата, отглеждането и засяването на семената. Всяка мисъл и всяко чувство носят честота; семе за нещо, което трябва да се излъчи в света. Церера ни дава възможност да отглеждаме растенията (и не само), които наистина желаем, с нашето чисто намерение, а не с някакви несъзнателни манипулативни тенденции.

 

Първи ориентиращи идеи от Аура-Сома и създателите на бутилката

Тази бутилка ни казва, че семената са били засени в миналото. Това са всички минали моменти, които са ни довели до ситуацията, с която се сблъскваме сега. Церера ни дава огромната възможност да излекуваме травмата и шока, тя ни дава възможността да посадим семената на светлината и блаженството за всичко, което тепърва предстои. Церера може да бъде полезна и по отношение на излекуването на времевата линия, както за нас самите в този живот, така и за причинно-следствените фактори, които са ни завели там, където сме сега, и които трябва да бъдат преоценени.

 

Счита се, че името „Церера“ произхожда от „керх“, което означава „да подхранва, засища или храни“. В бутилка №119 можем да видим духовното спасяване на Богинята, което е толкова специфично при Церера. Тя ще ни покаже как трябва да се възпитаваме преди всичко, за да намерим майчината любов в себе си и към себе си, да намерим майчиното семе и да превъзпитаме това, което е причинило на някакво ниво не-любов в нас самите.

 

Бутилка №119 се роди в слънчевото затъмнение. Тя ни показва, че в края на тунела има светлина. Когато без колебание навлезем в момента, връзката ни с времето се променя. Всеки миг е по същество свободен и само това, което внасяме в него, от обуславянето или от призраците на миналото, разваля енергията му. Церера ни предлага възможността да се отпуснем, за да намерим утеха, за да придобием яснота относно мъдростта, която се крие вътре в нас.