Грижа за децата

Нашият фокус е по-скоро информирането и обучението на родителите, а не самата терапия с деца, защото родителите могат с най-прости средства да дадат най-правилната помощ на децата си. Нашите идеи са в няколко посоки и са изпитани във времето, клинично признати способи за подпомагане на развитието на децата.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ ЗА ДЕЦА

Играта на цветовете по естествен начин привлича вниманието на децата. Рисунките, които излизат изпод ръцете им, са тяхното природно лечебно цветно средство.

Емоциите са естествено изразени чрез цветовете, а децата са силни емпати. Освен своите емоции, те чувстват интуитивно емоциите на околните. Всичко това намира израз в техните рисунки.

От голяма полза е родителите да се научат да виждат рисунките на децата си по подходящ начин. Не само формите- т.е. какво рисува детето, а цветовете и начинът на рисуване говорят много за вътрешния му свят.

За повече информация се свържете с нас и прочетете нашите Аура-Сома и цветна библиотеки.

ЛЕЧЕБНИ ПРИКАЗКИ

Ние сме горещи привърженици на терапевтичната функция на вълшебните приказки. Те са решаващо важни за хармоничното развитие на детето. Да лишим детето от вълшебни приказки е равносилно на лишаването на възрастен от социалните му контакти. Приказките са естествените ролеви игри и говорна терапия едновременно.

Но само, ако се придържате към две условия:

  1. Детето трябва да слуша, а както порасте достатъчно и да чете приказките, а не да ги гледа на филмчета.
  2. То има нужда от плашилата и страхотиите в класическите вълшебни приказки. Чрез тях ще се научи да се справя със собствените си страхове. Така, както модерните родители знаят, че захарта е вредна за здравето на децата, така би трябвало да знаят и, че захаросаните истории също не му помагат.

За повече информация се свържете с нас и прочетете нашата детска Библиотека.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ

Третият ни акцент е от областта на психометрията. Защо е необходимо това?

Ние искаме нашите деца да имат неповторим творчески заряд, всяко да е уникално. Развиваме талантите им или поне се хвалим с възможностите им и много искаме уникалните им качества да процъфтят.

В същото време искаме те да са добри ученици и да учат в перспективни учебни заведения от детската градина до университета. Учебните заведения обаче работят с унифицирани системи. Децата трябва да могат да се впишат в общата картина и да не изостават, за да не губят предимства в развитието си.

ПРОБЛЕМЪТ Е КАК ДА СЪЧЕТАЕМ УНИКАЛНОСТТА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА?

Отговорът е в детските тестове за проследяване на развитието. Те не поставят под въпрос уникалността на детето, нито интелигентността, нито слагат диагнози. Когато ги тестваме, ние не поставяме под въпрос тяхната неповторима душевност, а получаваме шанс да ги опознаем по-добре, пък защо не и да се огледаме в тях за да видим себе си като родители.

Работим с добре известните тестове за детско развитие: DENVER-II (скрининг за детско развитие от 0-6г) и DP 3 (Developmental Profile 3 e рейтингова скала за оценка на развитието на деца 0 – 12 г. ).

Благодарение на тези тестове ние знаем с какво българските деца се различават от японските, от американските или от румънските. Не на последно място резултати от тези тестове често са изискване на учебните заведения и това не е случайно. Те показват на преподавателите и възпитателите НАЧИНЪТ, по който детето се адаптира към учебното заведение.

За повече информация се свържете с нас.

ДА ОБОБЩИМ:

Освен психометрични, ние предлагаме и цветни тестове за деца. В тях се отразява енергийната динамика у детето и неговите естествени склонности отново от енергийна гледна точка. По този начин съчетаваме науката психология с изкуството психология в търсене на най-доброто за нашите деца.