За работата в студиото

Себепознанието и себеопределянето чрез цветове е древно изкуство. Толкова древно е, че днес трябва да се преоткрива наново и да му обърнем специално внимание, да го отделим от навиците си в ежедневието, и да открием с удивление, че цеветовете, които избираме изобразяват кои сме и от какво имаме нужда.

 

Аура-Сома е един от съществуващите цвето-терапевтични методи за осъществяване на балансирана среща със себе си. Тя е инструмент с изключителна красота, който прави тази най-предизвикателна от всички среща мека, красива, разбираема и неагресивна. Цветните консултации могат да бъдат както първа стъпка в безкрайния път на себепознанието, така и периодичен, болезнено честен коректив по този път; указател за това какво знаем и какво си мислим, че знаем за себе си. Използваме цветове, за да се разпознаем, определим и декларираме пред другите кои сме.

 

С тези избори обаче заявяваме и душевните си нужди, липсите и излишъците в преживяванията и усещанията. Определяме нуждите в движението на жизнената ни енергия.

 

Цветотерапията и нейният отличен представител Аура-Сома са вид изкуство-терапия. Когато говорим за цветове или избираме измежду тях, никога не сме безразлични. Винаги ги преживяваме емоционално и често не сме в състояние да определим откъде се появява всяка емоция, свързана с тях. В Аура-Сома се работи с микс от съзнавани и несъзнавани избори, което я прави толкова ценна и вярна. Посетителят сам избира цветовете, с които се работи при консултацията.

 

za studioto