За работата в студиото

Използването на цветове за лечение е древно изкуство. Толкова древно е, че днес трябва да се преоткрива наново и да му обърнем специално внимание, да го отделим от навиците си в ежедневието, и да открием с удивление, че цветовете, които избираме изобразяват кои сме и от какво имаме нужда.

 

Аура-Сома е един от съществуващите цвето-терапевтични методи. Тя е инструмент с изключителна красота, който прави тази най-предизвикателна от всички среща мека, красива, разбираема и неагресивна.Чрез цветотерапията ще възвърнем душевния си баланс, ще постигнем по-дълбоко разбиране за себе си и как по-добре да използваме наличната си енергия. Тя е указател за това, какво знаем и какво си мислим, че знаем за себе си. Използваме цветове, не само да се разпознаем, определим и декларираме пред другите кои сме. Това са нашите жизнени нужди.

 

С тези избори  заявяваме душевното си състояние, липсите и излишъците в преживяванията, и усещанията. Разбираме какво трябва да напрвим, за да се движи свободно  жизнената ни енергия.

 

Цветотерапията има различни подходи. Един от видовете е Аура-Сома. Всички форми на цветотерапия са разновидност на терапиите чрез изкуство. Когато говорим за цветове или избираме измежду тях, никога не сме безразлични. Винаги ги преживяваме емоционално и често не сме в състояние да определим откъде се появява всяка емоция, свързана с тях. В Аура-Сома се работи с микс от съзнавани и несъзнавани избори, което я прави толкова ценна и вярна. Посетителят сам избира цветовете, с които се работи при консултацията.

 

za studioto