Консултационен процес

Цветотетрапия

konsultacionen procesКонсултацията се състои в избор на цветове и дискусия върху особеностите на този избор. Тя протича в онази насока, която посетителят сам зададе като приоритетна.

Всяка консултация засяга три аспекта: състояние на енергията в дадения момент; причини за съществуващите в момента проблемни теми; тенденции и идеи за най-добро канализиране на енергията в този момент, предимно чрез цветни решения. Цялата информация за работа по трите аспекта е закодирана в избора на цветни комбинации, който е направен. Консултантът не добавя нищо, не влияе и не насочва избора, и не нарушава естествения процес на разбиране на цветовете чрез канализиране на информация. Той само подпомага посетителя да разбере този език на душата си, която му говори в багри и краски.

Пакетна услуга

konsultacionen paketВ продължение на няколко седмици се проследява промяната в личната енергия, преживявания и състояния чрез цветните избори. Наблюдава се обективно промяната и тя се осъзнава като нещо живо, със собствен ритъм и последователност, независимо от субективните цели. Достига се самопознание  чрез експерименти, игра и наблюдаване на собствения калейдоскоп от преживявания.

Може да избирате между услугите – да съчетаете цветните консултации с астрология и арт-терапия или да посветите всичките си сеанси само на Аура-Сома. Каквото и да решите – резултатът ще Ви остави доволни. Серията консултации дава възможност както за по-близко опознаване на себе си, така и за по-внимателно вглеждане в живота около нас. Не на последно място протича и ненатрапчиво „обучение” за важността на сетивата и преди всичко на цвето-възприятието, в преживяването и оценката на света около нас.