Консултационен процес

konsultacionen procesАура-Сома

    Консултацията се състои в избор на цветове и дискусия върху особеностите на този избор. Тя протича в онази насока, която посетителят сам зададе като приоритетна.

   Всяка консултация засяга три аспекта: състояние на енергията в дадения момент; причини за съществуващите в момента проблемни теми; тенденции и идеи за най-добро канализиране на енергията в този момент, предимно чрез цветни решения. Цялата информация за работа по трите аспекта е закодирана в избора на цветни комбинации, който е направен. Консултантът не добавя нищо, не влияе и не насочва избора, и не нарушава естествения процес на разбиране на цветовете чрез канализиране на информация. Той само подпомага посетителя да разбере този език на душата си, която му говори в багри и краски.