Пакети

Цветотерапия
1 консултация
4 консултации в рамките на 2 месеца

 

Астро – Цвето анализа
1 консултация

 

Единичните сеанси отнемат около два часа, в които се запознавате с дадения метод и съответно се провежда консултацията.
Четирите консултации са по-кратки сеанси с включени упражнения, наблюдения и обсъждания на състоянието на клиента.
Пакетите съдържат индивидуални планове, които се изготвят  след първична консултация. Първичната консултация се състои от 30 минутно запознаване със случая и изготвяне на индивидуалния план.

 

*Работи се с предварително уговорен час по телефон или e-mail.