Пакети

Аура-Сома
1 консултация
4 консултации в рамките на 2 месеца

 

Астро – Цвето анализа
1 консултация
4 консултации в рамките на 2 Месеца

 

Единичните сеанси отнемат около два часа, в които се запознавате с дадения метод и съответно се провежда консултацията.
Четирите консултации са по-кратки сеанси с включени упражнения, наблюдения и обсъждания на състоянието на клиента.
Пакети могат да се изготвят индивидуално, като консултацията с терапевтите относно запознаването им със случая Ви.

 

*Работи се с предварително уговорен час по телефон или e-mail.