Цветотерапия

sss Себепознанието и себеопределянето чрез цветове е древно изкуство. Толкова древно е, че днес трябва да се преоткрива наново и да му обърнем специално внимание, да го отделим от навиците си в ежедневието, и да открием с удивление, че цветовете, които избираме изобразяват кои сме и от какво имаме нужда.

Цветните консултации могат да бъдат както първа стъпка в безкрайния път на себепознанието, така и периодичен, болезнено честен коректив по този път; указател за това какво знаем и какво си мислим, че знаем за себе си.

Използваме цветове, за да се разпознаем, определим и декларираме пред другите кои сме. С тези избори обаче заявяваме и душевните си нужди, липсите и излишъците в преживяванията и усещанията. Определяме нуждите в движението на жизнената ни енергия.

Цветотерапията и нейният отличен представител Аура-Сома са вид изкуство-терапия. Когато говорим за цветове или избираме измежду тях, никога не сме безразлични. Винаги ги преживяваме емоционално и често не сме в състояние да определим откъде се появява всяка емоция, свързана с тях. В Аура- Сома се работи с микс от съзнавани и несъзнавани избори, което я прави толкова ценна и вярна.  Посетителят сам избира цветовете, с които се работи при консултацията.