Цветотерапия

“Ти си цветовете, които избираш и те отразяват твоите нужди”

 – Вики Уол, създателка на Аура-Сома

sss

Себепознанието и себеопределянето чрез цветове е древно изкуство. Толкова древно е, че днес трябва да се преоткрива наново и да му обърнем специално внимание, да го отделим от навиците си в ежедневието, и да открием с удивление, че цветовете, които избираме изобразяват кои сме и от какво имаме нужда.

 

Цветните консултации могат да бъдат както първа стъпка в безкрайния път на себепознанието, така и периодичен, болезнено честен коректив по този път; указател за това какво знаем и какво си мислим, че знаем за себе си.

 

Използваме цветове, за да се разпознаем, определим и декларираме пред другите кои сме. С тези избори обаче заявяваме и душевните си нужди, липсите и излишъците в преживяванията и усещанията. Определяме нуждите в движението на жизнената ни енергия.

 

В цветотерапията има различни методи. Един от видовете цветотерапия е Аура-Сома, а всички те са разновидност на терапиите чрез изкуство. Когато говорим за цветове или избираме измежду тях, никога не сме безразлични. Винаги ги преживяваме емоционално и често не сме в състояние да определим откъде се появява всяка емоция, свързана с тях. В Аура- Сома се работи с микс от съзнавани и несъзнавани избори, което я прави толкова ценна и вярна.  Посетителят сам избира цветовете, с които се работи при консултацията.

 

hjhgjhgjg Цвето-лечението е древна практика, но съвременния свят няма много системи, които да предлагат систематично познание за действието на цветовете. Ние ти предлагаме завършена терапевтична идея за работа с тях. Съчетаваме древно познание, удобна практика за цвето-лечение и цветно самолечение, поднесени по вълнуващ начин.

 

Предлагаме ти два уникални елемента за работа с цветове. Първият е,че ти сам  избираш цветове и цветни комбинации,а чрез подредбата им да ги превръщаш в обективен отпечатък на собствените чувства, и състояния. Вторият елемент са самите цветове и цветни комбинации, поставени във водна и маслена основа. Тези два неутрални енергийни носителя са заредени с цветове и носят отпечатъка на минералите, и растенията, от които са извлечени.

 

Цветните комбинации не са случайни и отразяват определени двойки енергийни, емоционални и мисловни структури. Те си взаимодействат по специфичен начин, ориентирани към постигане на баланс и хармония в тялото и душата.

 

Аура-Сома е един от най-красивите и омагьосващи цвето-терапевтични методи. Тя е инструмент с изключително въздействие.Благодарение на това срещата със себе си –   най-предизвикателна от всички срещи става разбираема и вълнуваща.

Цветотерапията е самостоятелен вид душевна и психична терапия. Тя е важна и като самостоятелна консултация, и като съпътстващ инструмент към занимания с йога, медитация, лични духовни търсения и дори с конвенционалната медицина. Чрез нея облекчават неразположенията, увеличава се творческия потенциал и допринася за по-добро здраве.