6 -ти Дом или как преминава вашият работен ден

ШЕСТИ ДОМ

 

Този дом заема противоположното място срещу 12-ти и това е главната причина да го разгледаме сега.  Домовете 6-12 образуват ос, отварят портал помежду си. Друг начин да опишем свързаността им ( а и тази на всички срещуположни домове) е лостът. Когато едното рамо дава опора, другото повдига.

Втора причина да разглеждаме 6-ти след 12-ти дом произхожда от първата. Ако хората се страхуват от 12 дом, те би трябвало да се замислят сериозно и върху 6-ти, като извор на неприятности. Предстои да разберем дали наистина е така…

 

Запознаването с дома е добре да започне със запознаване с неговия управител. Тук имаме само едно планетно божество, но то е толкова сложно и разнолико, че май е съвсем достатъчно…

 

И така секторът от живота ни, който описва такова банално нещо като:

 

*работната среда и ние в нея;

*взаимоотношенията с по-възрастни близки;

*способностите ни да изучаваме неща ,без да се стремим към диплома на хартия;

*нагласата ни (дали искаме или не) да помагаме на всички слаби, беззащитни хора и животни,и в резултат на всичко това – дали можем да останем здрави…. това са най-съществените житейски дейности ,които извършваме в този дом, и за които трябва да се доверим на едно особено божество – Хермес/Меркурий.

 

Дори тези, които не се интересуват от астрология, знаят какво е ретрограден Меркурий. Малцина обаче знаят дълбочината на този архетипен образ. За да знаем как функционира този дом (който според мен е дори по-страховит от 12-ти), трябва да познаваме неговата енергия.

 

Хермес е един от любимите синове на Зевс. За “награда” баща му го е натоварил с отговорности в почти всяка сфера на битието. Още в това описание виждаме най-основното нещо – бащата е наградил сина с много работа. Хермес е изключително лоялен към баща си и непрекъснато хвърчи по задачи, които той му е възложил. Не отказва помощ и на божествените си лели и чичовци – по-старите божества, на които върши услуги и прелита между този свят и онзи.

 

Хермес/Меркурий е много плодовит бог. Изглежда, че само Зевс има повече деца. Кадуцеят (жезълът с двете змии, преплетени около него) и крилатите сандали са негови атрибути и те го показват като властелин на разума и пътешественик между световете, но това не е всичко. Той успява да задигне за развлечение жезъла на Зевс, тризъбеца на Посейдон и меча на Арес. Оттук следва, че е ловък крадец, но не е изначално злонамерен; безстрашен пред авторитетите; чувствителен и извънредно състезателен. Добронамерен е , обича спорта, споделя вселенските тайни с хората и ако го помолят – вероятно ще помогне на всеки (и за добро, и за зло..). Но не правете грешката да го смятате за 100% алтруист. Той добре си е направил сметката, защото знае че всичко има цена и тя трябва да се плати от някого…. все някога…Не е отмъстителен и не би искал наказанието за превишава злодеянието, но ще се стреми да изравни резултата с всички възможни средства. Това прави Хермес/Меркурий и подвластните нему хора опасни противници.

 

В астрологията това божество има и допълнително особено качество. То има андрогинни черти (може да бъде по-скоро мъжко или  по-скоро женско) , управлява два дома и се проявява по различен начин в тях.

 

В 6-ти дом той е по-скоро тя. (Антиджендърите сигурно са ужасени от това, но джендърският спор зверски забавлява Хермес,а в астрологически план е лишен от смисъл) Не случайно звездният образ на този дом е знакът Дева. Женската енергия смекчава и облагородява този безцеремонник. И въпреки, че тук го виждаме по-смирен, но не и смълчан, трудолюбив, състрадателен дори, под тази мекота си остава острият език, ученолюбивият ум и дори склонността към поведение-на ръба-но -в рамките-на закона. Тези архетипни качества виждаме въплътени в представителите на подчертан 6-ти дом или знак Дева.

 

Най-важното за разбирането на 6 дом е да проумеем, че той е деен и работен дом. Повечето хора по света извършват някаква трудова дейност.Дори пълните безделници смятат, че извършват някаква съсипваща работа. (за това обаче – друг път) Сега ще говорим за истинска работа.Обикновено астролозите казват, че 6-ти дома е на наетата работна ръка. Мисля, че това е ограничаващо и непълно. Дори шефовете и собственици на бизнеси са принудени да извършват шефската си работа – преглеждат документи, подписват неща, взимат решения, уволняват и назначават..Тези дела са тяхната работа и макар, че не са в буквалния смисъл наети работници, те на практика са се самонаели в техния си бизнес. Изобщо в 6-ти дом под “работа” трябва да се разбира не само договорно нает труд, но и всичко, което е задължение извън семейството.

 

Тук, в този дом е нашата работа, нашата полезност за самите нас. Когато имаме натоварен 6-и дом  (или знак Дева) това означава, че онова, което считаме за работа и което вършим поради чувство за дълг, има съществена роля в живота ни, и отнема много от времето ни. Такъв натоварен дом сякаш се опитва да обрисува човек само според професията му.

Има едно ключово понятие за 6-ти дом и то е  “да си нужен”. Хора с изразен 6-ти дом и знак Дева спират да забелязват трудностите в работата, заплащането и всякакви други белези за “успял” човек,  стига да усещат и да вярват, че са необходими, че са нужни. В замяна?.. В замяна искат само да бъдат забелязвани, да бъдат похвалени, а трудът им да получи признание. Всички ние на собствен гръб все някога сме изпитвали тази истина – признанието за добра работа, високата работна етика и безценният извънреден труд са по-скъпа стока от парите, срещу които  работят. Повишаване на заплатата не е равно на удовлетворението и усещането, че си нужен, на похвалата за къртовската (често извънредна) работа. За съжаление думите на благодарност и признание трудно напускат устата, особено на работодателя. Всичко това дава повод на 6-то домци да негодуват, да недоволстват  да упражняват поразителното си красноречие по посока на неблагодарниците.

 

Друга област на влияние на 6-ти дом (и знак Дева) е здравето ни и всичко, което се отнася до него. Ако познавате човек, който постоянно спазва хранителни режими или взима под внимание неща като правилен начин на живот и превантивна грижа…вероятно си имате работа с активиран 6-ти дом. Такъв човек следи отблизо новините за настъпващата грипна епидемия и често в речта му се чуват неща от сорта на “А това за какво е полезно?”. Той е човекът, на когото ще се падне да заведе детето на лекар, а и нерядко се разболява сред първите в семейството.Онези лекари, които нямат подчертан 12 дом, имат акцент върху 6-ти и/или знак Дева. Понеже здравето в абсолютен вид рядко съществува, ще чуем 6-то домците да се оплакват и недоволстват от всичко, свързано с него.

 

В книгите по астрология 6-ти дом се нарежда сред т.нар. нещастни домове. Има сериозна теория, че това е домът, който регистрира нашите постоянни провали. Да видим какво означава това и наистина ли е толкова страшно.

Най-бързата асоциация с провал е да си припомним за провал на изпит. Периодът от годината, свързан с 6-ти дом и знак Дева е есента. Не случайно точно тогава се провеждат поправителните изпити в повечето висши училища. Това е времето, в което се записваме да учим нещо, започва новата учебна година..Вярно е, че 6-ти дом и знак Дева не се свързват астрологически с която и да е степен на образование, но това е така само ако под “образование” разбираме получаване на нейна светлост Дипломата. Както всички обаче знаем, има космическа разлика между човек с диплома и човек с истински знания , и това е още по-валидно за нас в България. Ако искате дипломата ви да има покритие от дълбоки знания, трябва да си свършите работата (ето го 6-ти дом) , да седнете и да си научите нещата…Как и дали сте способни да бъдете задълбочени познавачи на някаква материя – знания, умения, занаяти или каквото и да е ..е описано тук – в 6ти дом. Затова  “провал” тук означава опасност да не седнете и да си свършите работата, а тя е да знаете, и да можете. Няма нищо фатално и злокобно, само работа.

 

По отношение на работата в смисъл на упражнявана професия -вашите кариера, или финанси са в други домове. Тук в 6-ти дом разбирате какво означава работата ви за вас като ежедневно занимание и преживяване. Какво означава за вас да работите за някой друг, за фирма, институция, … да сте човек на заплата…Тук драмата е  в това, което наричаме смисъл и удовлетворение от работата.

 

Всички, заангажирани в медицината но не само като лекари, а във всички нейни сфери; всички работещи с животни; учители, но и онези, които се занимават с деца в неравностойно положение; работещи в хосписи и домове за възрастни … Натовареният 6-ти дом и знак Дева се грижи за всеки, за всичко и винаги, включително и за чичо Петър, който има двама сина и една внучка, но предпочита вас да помоли да му вземете пенсията или да окосите ливадата му.

Къде тук е вероятността за провал – постоянното и понякога обезсърчаващо усещане, че работата никога няма да е достатъчно добре свършена и никога няма да свърши. Защото е така. Провалът е по-скоро едно чувство за обреченост в страданието на другите, което се превръща в собствено.

Когато имате планети и силни точки в 6-ти дом или знак Дева, често се налага да си общувате с бюрократичната система. Освен вашите лични дела, може да ви товарят с документи на лели и чичовци или пък в работата ви са забелязали, че учудващо добре се справяте с такива задачи, а понякога самите вие сте част от бюрократичната машина – това е една ужасна дарба в пряк и преносен смисъл. Нищо не изтощава така, както безкрайната бюрократична работа и общуването с чиновници. Но е необходима работа и все някой трябва да я върши, за да може останалите да пеят химни за величието на свободните си професии.

 

Цялата изнервеност на дома обаче се разтапя в една истинска благословия. Животните ви обожават, а вие не можете без тях. В 12 дом видяхме, че е свързан с големите животни. Тук става дума за домашни любимци и всякаква по-дребна твар, която носи само радости и лечение на душата.

 

Така виждаме, че страшните капани на дома са по-скоро резултат от неблагодарната и тежка работа, която се върши тук. Някой беше казал, че който не работи, не греши. При условие, че натоварените 6-ти дом и знак Дева се скъсват от работа, то грешки, страдания и скърцане със зъби са неизбежни.

 

На тези хора дължим много и можем да им се отплатим, като им казваме колко много им благодарим и колко ценни са те за нас.