Астро-цвето анализ

Цветотерапията и астрологията са древни методи, които разказват за герои , цветове и приказки, а каква по-хубава, занимателна и поучителна приказка можем да си разкажем от нашата Лична Приказка.

Ако се освободим от клишетата, с които се говори и мисли за астрологията, ще видим, че това е един от методите, с които хората от хилядолетия се опитват да разберат структурата на душата, да си отговорят на въпросите как и защо функционира тя, и това е ставало много преди да се роди идеята за вътре-психичен живот, психология или психоанализа.

АУРА-СОМА И АСТРОЛОГИЯ

Цветотерапевтичната система Аура-Сома и астрологията са неразривно свързани. Цветове, планети и душевни състояния образуват едно цяло, което може да се види в астрологичната карта. Ние работим с това цяло.

Чрез дълбинната психология на цветовете ще можеш по-добре да разбереш астрологичната си карта и най-вече психо-емоционалните ти състояния, отразени в нея. По време на консултацията ще открием водещите теми в астрологическата ти карта, според избраните от теб цветове. Ще разбереш по какъв начин се съчетават темите на избора ти от цветове, психо/душевното ти състояние в момента и астрологическите теми от картата ти. Това е важно, защото ще имаш цветни решения за трудните моменти, показани в карта ти и ще сеувериш, как могат да се подкрепят природните ти дадености, отразени в картата. Това е обемна задача за един единствен сеанс, затова тази техника изисква поне две срещи, в които да се постигне яснота какво и защо се случва, а също как да се използват цветните или  други терапевтични подходи.

ЗАЩО КОМБИНИРАН ПОДХОД?

Аура-Сома е цветна система, която е част от интергалната психология. Затова тя се комбинира и допълва с други алтернативнии научни обяснения за човека и неговата душа.

Всичко тук е важно дори това, дали човек „харесва” цветния си избор и дали „приема” наталната си карта. Цветовете са важен атрибут на астрологическите компоненти и това е причина да съществува астрологичен подход за анализиране на цветовете или цветен подход за анализиране на астрологическите конфигурации. Тази взаимност помага да се съчетава личен избор и обективни дадености, показвайки потенциала на това взаимодействие.

Ако вече си правил/а някакви психологически тестове или имаш индивидуални анализи от други системи, можем да ти предложим да ги комбинираш и допълниш с астро-цветни решения. Те ще ти помогнат да се справяш по-леко в напрегнати моменти от живота, като внесат своята лечебна енергия и те подкрепят. Когато работим по комбиниран подход, ще ни е нужна информацията, която си получил/а от други психологически и терапевтични инструменти. Колко и какво ще донесеш и споделиш, зависи от теб.  Според наличната ни информация ще приложим и дълбиннатапсихология на цветовете, за да обогатим картината на твоята душа.

astro

ПРЕДИМСТВА

Когато астрологическата картина на душата се съпостави с личния цветен избор, много проблеми стават по-ясни и по-фокусирани. Когато се наслагват нови и нови цветни избори върху рождената карта, това дава възможност за обогатяване на себепознанието.

Този метод позволява да се съчетаят две древни науки: Астрология и Психология, като в случая, от нас са астрологията и Аура-Сома, но на теб ти даваме възможността да си добавиш и различни инструменти, като личностни тестове и анализи, звездни карти и всичко, което си получил/а от други места и имаш въпроси по него.

 

 

Нашият цветен метод има предимството да дава решения, които са не само под формата на душевна картина, но и като реален цвят, който има терапевтични функции.

 

Прилагането на комбиниран метод е обемна работа и за по-точни резултати препочръчваме да се проведе в поне два сеанса.

 

Важно: Астро-цвето анализата не е прогностична техника и не канализира информация за бъдещето. Тя изследва настоящето и причинно-следствените връзки в преживяванията, чувствата и енергийните потоци, които ги проектират.