• Aura-Soma-Colour-Care-System

  Аура-Сома е хроматерапевтичен метод, базиран на интуицията и на личния избор на цветове. Той е открит от британската фармацевтка и киропрактик Вики Уол през 1983, Този метод използва части от И Дзин, Таро и Кабала, концепции от китайската медицина, юнгианската и интегралната психологии. Аура-Сома не е терапевтична система в медицинския или психологическия смисъл на думата. Тя се занимава с отговор на въпроса Какво лежи зад неразположенията в личния път на развитие – трудностите, които го съпътстват и пречат на доброто разположение на духа. Аура-Сома по никакъв начин не може да се свързва със системи за предсказване или предвиждане. Тя работи със символи, появяващи се в личния избор на цветове.


  Системата Аура-Сома дава сила да поемете отговорност за собствения си живот по нов начин, за по-успешно справяне с предизвикателствата. Тя е ненатрапчив, доброволно избран начин за пътуване, разказване и развитие на собствения потенциал, чрез използване на двуцветни Еквилибриумни стъкленички. Оглеждането в цветовете помага да опознаем енергията на собствената ни личност така, че да имаме повече място за личен избор в придвижването ни от момент към момент. Нашата същност привлича Нашият живот. 


  Аура-Сома използва малко познатия език на цветовете и енергиите на трите царства – на Растенията, на Минералите и на Светлината. Това е пътят, по който тази удивителна система помага за дълбоко разбиране и осъзнаване. Употребата на цветовете може да ни помогне да се докоснем до даровете, които носим като личности и ни помагат да развием собствения потенциал.

  НИЕ СМЕ ЦВЕТОВЕТЕ, КОИТО ИЗБИРАМЕ И ТЕ ОТРАЗЯВАТ НАШИТЕ НУЖДИ!!!

  Консултацията

  Консултацията е една възможност за нас да открием нашите истински цветове, като част от дъгата, каквато е всеки човек. Докато изследваме цветните комбинации на стъкленичките, те ни докосват и въодушевяват. Консултантът е там, само за да ни помогне да направим първите стъпки в света на цветовете. Когато се изправим пред вълшебните редове от Еквилибриумни стъкленички, ни се предоставя възможност да опознаем себе си на дълбоко ниво. Селекцията на четири бутилки, измежду 114, които ни говорят най-много в този момент, е най-важната и специална част от консултацията. Това е мястото, където клиентът поема отговорност за себе си и за пътищата, които сам си отваря.

  Консултацията се състои в избор на цветове и дискусия върху особеностите на този избор. Тя протича в онази насока, която посетителят сам зададе като приоритетна.

  Всяка консултация засяга три аспекта: състояние на енергията в дадения момент; причини за съществуващите в момента проблемни теми; тенденции и идеи за най-добро канализиране на енергията в този момент, предимно чрез цветни решения. Цялата информация за работа по трите аспекта е закодирана в избора на цветни комбинации, който е направен. Консултантът не добавя нищо, не влияе и не насочва избора, и не нарушава естествения процес на разбиране на цветовете чрез канализиране на информация. Той само подпомага посетителя да разбере този език на душата си, която му говори в багри и краски. 

  Аура-Сома е подходящ метод както за възрастни, така и за деца.

  В консултацията фокусът е върху осъзнаването – не се поставят диагнози, не се назначават лечения, не се третират медицински въпроси или патологични състояния. Аура-Сома не е лекарствен продукт и не замества компетентна медицинска помощ.

  За повече информация може да посетите официалния сайт на Аура-Сома

  При нас може не само да усетите ползите от Аура-Сома консултацията, но и да я съчетаете по избор с Астрология, Даоска Йога и/или Хипноза