Аура-Сома Консултации

Терапевтично студио ШЕН предлага различни методи, които спомагат за личното себепознание и лекуване на вътрешния Аз. Цветотерапията въздейства върху емоционалното, менталното и духовното състояние на човека. Тя помага за възвръщане на душевния баланс, за постигане на по-добро разбиране за това кои сме и как по-добре да използваме наличната си енергия.

 

КОНСУЛТАЦИЯ

Консултацията се състои в избор на цветове и дискусия върху особеностите на този избор. Тя протича в онази насока, която посетителят сам зададе като приоритетна.

Всяка консултация засяга три аспекта:

 1. състояние на енергията в дадения момент;
 2. причини за съществуващите в момента проблемни теми;
 3. тенденции и идеи за най-добро канализиране на енергията в този момент, предимно чрез цветни решения.

Цялата информация за работа по трите аспекта е закодирана в избора на цветни комбинации, който е направен. Консултантът не добавя нищо, не влияе и не насочва избора, и не нарушава естествения процес на разбиране на цветовете чрез канализиране на информация. Той само подпомага посетителя да разбере този език на душата си, която му говори в багри и краски и превежда от езика на цветовете.

ПОЛЗИ

Още по време на консултацията, клиентът разбира, че личният избор е важен, дори за толкова ежедневно нещо, като избора на цвят. Ще разбере как всяко решение е свързано с дълбоки  нужди. Възможността да се почувства по-добре, по-пълноценен човек и дори по-щастлив, е непосредствен резултат от работата с цветовете.

В хода на консултацията става ясно какво е цветното „лекарство” или нужда от цвят за конкретния момент. Този избран цвят, ще облекчи трудностите в протичане на жизнената енергия. Срещата със собствените цветове е незабравимо преживяване и независимо дали консултацията е единична или периодична, тя остава като една завинаги отворена врата за възможни срещи със собствената Душа.

Ние преминаваме през тази врата всеки ден, дори когато избираме цвета на дрехите или на храната си. Консултацията ще даде обяснение на вътрешния мотиватор зад избора на точно тези цветове. Тя обогатява познанието за себе си.

Консултацията дава възможност на клиента да изясни чувствата си, да оцени преживяванията си, които може да са били неосъзнавани, но по-често са били просто пренебрегвани. Тя дава възможност за разгръщане на уникалната личностна енергия.

ПРОЦЕС

Aура-Сома дава възможноста за съпътстващи терапевтични техники, като Медитативни техники, Хипноза, Астрология и други. Тези практики се водят от професионалисти и се използват както самостоятелно, така и комбинирано помежду си или като съпътстващи всяко друго лечение. Могат да си партнират с традиционна и нетрадиционна медицина и са подходящи за всички възрасти.

Терапевтичната система Аура-Сома има поле за множество разновидности на косултациите. Системата за цветотерапия задяга следните нива:

 • Духовно
 • Ментално
 • Енергийно
 • Емоционално

Сесиите могат да бъдат съчетание от тези нива или с фокус върху едно от тях, по избор и според нуждите на клиента.

 

Също така системата Аура-Сома предлага следните опции: 

 • Единична консултация
 • 4 консултации със зададена от клиента тема
 • Астро-Цвето анализа: консултация, съчетаваща Аура-Сома и Астрология
 • Първична консултация и изготвяне на индивидуален пакет

Единичните сеанси отнемат около два часа, в които се запознавате с дадения метод и съответно се провежда консултацията.
Четирите консултации са по-кратки сеанси с включени упражнения, наблюдения и обсъждания на състоянието на клиента.
Пакетите съдържат индивидуални планове, които се изготвят след първична консултация. Първичната консултация се състои от 30 минутно запознаване със случая и изготвяне на индивидуалния план.

*Работи се с предварително уговорен час!

 

И, разбира се, ние предлагаме възможността за Онлайн тест, който може да се прави във всеки момент и от всяко устройство. Отново се избират 4 бутилки и след заплащане получавате доклад по e-mail. Естествено, информацията от теста не би могла да замени една колнсултация и разговор очи-в-очи с терапевт.

 

ВАЖНО:

Ние не сме магазин и не търгуваме с нашите Аура-Сома бутилки! Можем да продадем бутилка само след премината цветна консултация. Ние сме сертифицирани и квалифицирани терапевти и нашата мисия е да помагаме в лечението на връзката душа-тяло, посредством терапевтични сеанси и лечебни методи.

Всяка маслена бутилка е строго индивидуална и се избира след терапевтичен сеанс с обучен Аура-Сома специалист. Самолечението с Аура-Сома не е ефикасно, защото като всеки вид психотерапевтична практика – не постига резултати без наличието на психолог, който да подпомага процеса.

Аура-Сома бутилките не могат да се използват за групови сеанси или занимания. Маслата са заредени с изключително фина енергия, която има способността да се приспособи към притежателя си и по този начин го лекува.