Аура-Сома

“Ти си цветовете, които избираш и те отразяват твоите нужди”

 – Вики Уол, създателката на Аура-Сома

КАК ЦВЕТОТЕРАПИЯТА Е СВЪРЗАНА СЪС СЕБЕПОЗНАНИЕТО?

Себепознанието и себеопределянето чрез цветове е древно изкуство. Толкова древно, че днес трябва да се преоткрива наново и да му обърнем специално внимание, да го отделим от навиците си в ежедневието и да открием с удивление, че цветовете, които избираме изобразяват кои сме и от какво имаме нужда.

Ежедневно използваме цветовете, за да се разпознаем, определим и декларираме пред другите кои сме. С тези избори обаче заявяваме и душевните си нужди, липсите и излишъците в преживяванията и усещанията. Определяме нуждите в движението на жизнената ни енергия.

Цветните консултации могат да бъдат както първа стъпка в безкрайния път на себепознанието, така и периодичен, болезнено честен коректив по този път; указател за това какво знаем и какво си мислим, че знаем за себе си. Когато говорим за цветове или избираме измежду тях, никога не сме безразлични. Винаги ги преживяваме емоционално и често не сме в състояние да определим откъде се появява всяка емоция, свързана с тях.

В цветотерапията има различни методи. Един от тях е Аура-Сома, а всички те са разновидност на терапиите чрез изкуство или така наречените Арт терапии.  В Аура- Сома се работи с микс от съзнавани и несъзнавани избори, което я прави толкова ценна и вярна.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АУРА-СОМА?

Аура-Сома съчетава древно познание, удобна практика за цвето-лечение и цветно самолечение, поднесени по вълнуващ начин.

Освен тези възможности Аура-Сома предлага два уникални елемента за работа с цветове:

  • Първият е възможността посетителят сам да избира цветове и цветни комбинации и чрез подредбата им да ги превърне в обективен отпечатък на собствените чувства и състояния.
  • Вторият елемент са самите цветове и цветни комбинации, поставени във водна и маслена основа. Тези два неутрални енергийни носителя са заредени с цветове и носят отпечатъка на минералите и растенията, от които са извлечени.

Цветните комбинации не са случайни и отразяват определени двойки енергийни, емоционални и мисловни структури, които си взаимодействат по специфичен начин, ориентирани към постигане на баланс и хармония в тялото и душата.

Аура-Сома е един от съществуващите цвето-терапевтични методи за осъществяване на балансирана среща със себе си. Тя е инструмент с изключителна красота, който прави тази най-предизвикателна от всички среща мека, красива, разбираема и неагресивна.

ЗАЩО ДА СЕ ДОВЕРИШ НА ЦВЕТОТЕРАПИЯТА С АУРА-СОМА?

Цвето-лечението е древна практика, но съвременния свят няма много системи, които да предлагат систематично познание за действието на цветовете. Ние предлагаме завършена терапевтична идея за работа с тях. Съчетаваме древно познание, удобна практика за цвето-лечение и цветно самолечение, поднесени по вълнуващ начин.

Цветотерапията е вид душевна и психична терапия. Тя е важна и като самостоятелна консултация, и като съпътстващ инструмент към занимания с йога, медитация, лични духовни търсения и дори с конвенционалната медицина. Чрез нея облекчават неразположенията, увеличава се творческия потенциал и допринася за по-добро здраве.

Аура-Сома е мощен инструмент за постигане на душевен баланс и енергийно облекчение във всеки момент от живота – както при проявени неразположения, така и в цветущо здраве, за допълнителна творческа сила.