Китайска Медицина

Традиционната Китайска медицина съчетава в себе си различни форми на лечение с билки, акупунктура, масажи, Цигун и хранителни терапия. Тя съчетава в себе си концепциите за Ин и Ян, петте елемента, чакрите, меридианите и акупунктурните точки.

Старото познание не бива да се игнорира. Ние сме убедени в неговата сила. Съвременният начин на живот има много общо с ТКМ и ние ще се постараем да ви го покажем в тази рубрика.

Встъпителни думи за Традиционната Китайска медицина

Jul 5, 2021 | Posted by in Китайска Медицина | Comments Off on Встъпителни думи за Традиционната Китайска медицина

Покрай Ковид кризата и нейната причинно следствена връзка с Китай, забравяме, че той е родината на една от най-ефективните медицински системи в света.     Някой ще каже, че колкото и да е ефективна, с антибиотиците, ваксините и лечението с кръвни препарати не може и да се сравни. Вероятно по отношение на един изкуствено създаден вирус е така, няма даRead more …

Значение на символа “ШЕН”

Dec 6, 2018 | Posted by in Китайска Медицина | Comments Off on Значение на символа “ШЕН”

Решението какво име да носи студиото беше трудно. Спряхме се именно на ШЕН от уважение към китайците, които са съхранили методи за лечение, неподвластни на пазарните закони. От любов към многопластовите понятия. От вкус към екзотиката. В науката за душа не се говори, в духовните дисциплини за психика е нелепо да се говори. Нека тогава да говорим за ШЕН. Това е духът, както е дефиниран в контекста на Традиционната Китайска Медицина. Включва ментални феномени (мислене и разсъждение, включително онези на Етерната.Душа), емоционални феномени, и телесни феномени. Това няма нищо общо с религиозни термини, съдбата или смъртта.   Тоест – ШЕН е всичко, което изпитва тялото, което усещат сетивата, в което се впускат емоциите и мислите във всеки един момент от живота ни. Живото, трептящо в емоции,чувства и усещания тяло.   Умът Шен е трансформация на пренаталната и постнаталната есенции, и Ци, които  допринасят за форниране на ума. С други думи раждайки се, ние се появяваме с определен енергиен запас, който можем да променяме и преобразуваме споредRead more …