Хапането като начин на употреба – престъпление и наказание по китайски. Прогноза за периода 10/02 – 09/03

Започваме новата година с хексаграмата Прехапване – тя ще ни насочва в периода 10 февруари – 9 март

Това е една хексаграма, която излиза извън обичайните конфуциански поучения за търпение, несъпротива и търсене на хармония. Тук имаме крайности, бързи и безмилостни действия.

Тя представлява захапване със зъби до пълно отхапване на нещо. Обещава успех. Най-вече се занимава с ефективно наказание.

Книгата на промените описва Захапването така:

най-важната част от храненето е да можеш да отхапеш. Особено парче месо. Да можеш да ядеш настървено, късайки със зъби парче по парче.

Според китайците тези изображения са свързани с въздаването на наказания и справедливост. Наказанието прилича на късане на живо месо от организма. Когато в държавата (или друга по-малка социална единица) някой руши обществото, то наказанието е разрушаване на неговото тяло.

От друга страна в ранен Китай месото е било рядкост. Само на празник, в присъствието на висок гост и след жертвоприношение се е давало месо, а управляващата класа след лов е разполагала с достатъчно количество. Особено високо се е ценяло сушеното и консервирано месо. Да можеш да отхапеш от него е значело, че си могъщ човек в обществото и то със здрави зъби, което ще рече и добро здраве.

Също така наказанията за криминални деяния в древен Китай са били бързи, безмилостни и публични. Вместо да затварят за дълго затворници и престъпници и да очакват разкаяние, китайците ги осакатявали и пускали на произвола на съдбата. Обичайно така са наказвани долните класи в обществото.

Ситуацията, описана в хексаграмата е, че някой е принуден да действа решително, като накара друг да се разправи жестоко с виновните.

Символите ѝ са светкавица и гръм. Основното ѝ предназначение е да опише въздаването на справедливост. Могъщата сила на ян-енергията е въплътена в трясъка на гърма и яркостта на светкавицата. Те се виждат отдалече.

Друго име на хексаграмата е Отхапване. Докато тя управлява, ето кои са предложените стратегии за действие:

  • малкото зло да се накаже свирепо в зародиш, за да не порасне;
  • твърдост в наказанието;
  • без колебание унищожи препятствиет;
  • придържай се към Пътя и последователно осъществявай намеренията си;
  • когато прилагаш твърдост, уравновеси я с мекота;
  • ако натрупваш зло, се приближаваш към гибел.

Придържането към морал и ценности да става чрез налагане на наказания и даване на поощрения.

Докато бедата или нанесеното зло (тук става дума за злини причинени от едни човек на друг или на обществото) са в зародиш, да бъдат пречупени. Да не се прощава на злосторника, а да се хвали добротвореца. Във всички случаи ще се срещне съпротива, но трябва да се удържи а да не се отстъпва. Наказанията са крайна необходимост и ако се прилагат, да се уравновесят с мекота. Ако наказанието не поправи престъпника, то следва само гибел.

 

Магическите практики в периода на Стиснатите зъби са:

  • да се преодолее застоя, като се реализира тотално намерение;
  • да се осъществи непреодолим натиск;
  • време за прогонване на зли сили и за въздаване на справедливост.

* Запомни – това е мощна хексаграма и затова е предупреждението да се подходи с огромно внимание!

Западната астрология за периода 10.02 – 09.03

От 13ти февруари Марс, а от 16ти и Венера влизат във Водолея. Тук те ще са първо идейни съмишленици, борци за ценностни системи и едва после може да се стигне до “любов по партийна линия”.

Те последователно ще премине през съвпад с Плутон. Ще правят планове, свързани с общностите (семейства, клубове, отбори, колективи) за налагане на ценностна система. Най-напред ще го правят със страст и експлозивна сила. После Венера ще се включи с манипулиране и дори постигане на морални цели с неморални действия. Като цяло се търси трансформиране на общуването в групите. От семейството до нацията. Сякаш всичко е позволено стига да се постигне желаната промяна на идеи, ценности и политики.

На 17 февруари да се запасим с нерви и да не се впускаме във важни разговори. Възможен е срив в комуникациите. Временно е, но може много да навреди, ако бъдем разбрани погрешно.

Марс и Венера ще си съвпаднат в началото на Риби от 20 до 23 март. Това е не само романтика в стил Ахил и Бризеида.  Ще тече вдъхновение в изкуствата, стремеж към създаване и постигане на пълна хармоничност. Като в класически любовни филми.

На излизане от съвпада ще попаднат в квадратура с Юпитер. Той ще раздуе гротескно както чувствата, така и усещането за сила. Ще размие границите с  четка и водни боички. Тук не трябва да забравяме предупреждението на Дракона за умереност и въздържане.

Меркурий ще влезе в Риби и до тук с логиката и точността. Ще сме като във филм на Гай Ричи или във филмите “Зрителна измама”(Now You See Me). Всичко ще изглежда като фарс, някаква хаотична безсмислица, която обаче се води по собствената си логика и сценарий. Отново единствената пътеводна светлина ще е личната ценностна система и усет за уместност.

Трябва да запитаме какво е общото между планетните конфигурации и Стиснатите зъби? Общото е придържането към ценностна система и свирепото й налагане. Макар, че борбата ще е публична, мотивите ще са тайни. Дори е възможно да се разчистват лични сметки под претекст за общо благо.

Нямаме здрава основа, за която да се хванем, освен личните ни принципи и честност.

Feb 14, 2024 | Posted by in Астрология | Comments Off on Хапането като начин на употреба – престъпление и наказание по китайски. Прогноза за периода 10/02 – 09/03

About Marina Traykova

Магистър по История в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. Магистър „Артистични психо-социални практики и психодрама” към Нов Български Университет. Aura-Soma™ Colour-Care-consultant, level 4. Сертифициран хипнотерапевт в Лондонска школа за Хипноза. Освен това се занимава с интегративна и китайска медицина, астрология, както и истoрия на развитие на самото познание за душата.