Интегративна психология

 

 

Интегративен подход  е научното наименовение на едно течение в терапията, което слага знак за равенство между Психика, Душа и Тяло. Тази триада образува системата, на която се крепи не само здравето в най-общ смисъл. Нейното функциониране се отразява най-пряко, осезаемо и очевидно върху качеството на живот.

Ние, в студио Шен, обичаме китайската мъдрост, а тя гласи че абсолютно здраве не съществува, ние можем само да се стремим към него. Ние смятаме, че най-важното нещо, по-важно дори от здравето, е качеството на живот и това как живееем с всевъзможните си здравни проблеми и житейски предизвикателства.

Целта на интегративния подход е да предложим възможност за добър живот, при възможностите, с които разполагаме. Към холистичните проблеми да подходим с холистични средства.

ИНТЕГРАТИВЕН ПОДХОД В СТУДИО ШЕН

Психичната терапия се нуждае от сигурност и доверие. Ние предлагаме защитена среда за терапевтичните разговори.

Душевната терапия говори с езика на символите и затова се нуждае от изкуство. Цветотерапията,  астрологичният подход и ролевите експерименти работят със символи и изкуство. Тялото е канавата, върху която душата/психика бродира. За да изпълни то своята част в живота, ние го поддържаме и развиваме с традиционните техники на йога, цигун и медитация.