Какво е ШЕН?

Решението, какво име да носи студиото, беше трудно. Спряхме се именно на ШЕН от уважение към китайците, които са съхранили методи за лечение, неподвластни на
пазарните закони. От любов към многопластовите понятия. От вкус към екзотиката.
В науката за душа не се говори, в духовните дисциплини за психика е нелепо да се говори.
Нека тогава да говорим за ШЕН.

ШЕН е всичко, което изпитва тялото, което усещат сетивата, в което се впускат емоциите и мислите във всеки един момент от живота ни. Живото, трептящо в емоции,чувства и усещания тяло.

 

Умът Шен е трансформация на пренаталната и постнаталната есенции, и Ци, които  допринасят за формиране на ума. С други думи раждайки се, ние се появяваме с определен енергиен запас, който можем да променяме и преобразуваме според нуждите си и тази способност, заедно с резултата от трансформацията, се нарича ШЕН. 

Следователно, казват китайците, просветеният знае, че тялото изисква наличието на духа, за да стои, а духът изисква да има тяло в което да бъде поставен. Духът не е прихванат в капана на тялото, както твърди западната мисъл. Тяло и дух са агрегатни състояния на енергията ЦИ, която е трансформация на ШЕН. Това означава, че за китайците всеки сериозен човек знае, че тяло/дух са едно цяло и така трябва да бъдат разглеждани.

ШЕН е една от трите китайски думи за тяло, обаче рядко се използва в телесен смисъл, а като психосоматично цяло.

ШЕН е умът на сърцето.

 

Най-древните медицински текстове ни казват, че когато няма ШЕН е безполезно да се опитваме да лекуваме пациента. ШЕН хармонизира емоциите, управлява съзнанието и позволява възприятията. ШЕН трансцедира Ин и Ян. С други думи – за древните китайци лечението на всякакво страдание е лечение на ШЕН – жизнената сила, на която е подчинено съществуването и която е човешкото проявление на Ин и Ян.

Идеограмата на ШЕН се формира от две части – “обяснявам” и “показвам”. В съвременните китайски речници ШЕН се превежда като божество, ум, душа, свръхестествено, магично, изразяване, поглед, живост, виталност, енергия. Каква прекрасна игра на мисъл и форма е китайският език.. Но ако трябва да се преведе съвсем кратко ШЕН, то това е енергия облечена в човешка форма.

 

Сундзъ, описвайки движението и цикличността на небесните тела, казва – “онова, чийто ефект се вижда, дори когато не се вижда самото то, се нарича ШЕН“. Това са невидимите сили на вселената.

Да се лекува ШЕН означава да се постигне адаптация на човека в средата му,
хармонизация на чувствата и да обитава с удоволствие собственото си тяло.

 

В медицинските текстове ШЕН се разбира също така като божествено-духовен аспект на човека. Например ако “хсинг” означава “на човек да му просветне”, то “шен” е просветление, изясняване и ментално откриване на нещо.

ШЕН е както качеството, което докторът трябва да притежава, така и нещото, за което трябва да гледа у пациента и върху което да действа.

Телесните органи, според китайците, имат души и те са както следва:

  • сърце- ШЕН
  • бели дробове- ПО
  • черен дроб- ХУН
  • бъбреци- ДЗИ
  • далак- ИЙ

Всички те обаче приемат ШЕН като техен управител.

ШЕН е вселената, която обитава човек и самият той, като нейно умалено копие.

 

За нас ШЕН е реалност и избрахме това име за символ на психотерапевтичното ни студио, защото Сърцето е Управител на Живота!