Tag Archives: китайска медицина

5 май-6 юни: Време за семейството

May 19, 2022 | Posted by in Астрология | Comments Off on 5 май-6 юни: Време за семейството

И през май продължаваме нашия комбиниран подход с прогнози за настоящия месец. Тук сме миксирали китайския слънчев астрологичен календар и класическа астрология с най-важните акценти за периода. Подбрали сме информацията така, че да е полезна за всички. Тук са генералните насоки и водещи принципи, които ние всички трябва да имаме предвид в този отрязък от годината. За тези, които заRead more …

Традиционната китайска медицина и българското лято

Aug 10, 2021 | Posted by in Китайска Медицина | Comments Off on Традиционната китайска медицина и българското лято

Много се пише за това, колко полезно е да се живее по правилата на Традиционната китайска медицина (ТКМ), още повече се пише за това какви са правилата ѝ. Много малко и рядко обаче се пише за това, колко трудно е да се спазват тези правила. Болните хора, за жалост и по принуда, са много по-фокусирани в търсене и спазване наRead more …

Значение на символа “ШЕН”

Dec 6, 2018 | Posted by in Китайска Медицина | Comments Off on Значение на символа “ШЕН”

Решението какво име да носи студиото беше трудно. Спряхме се именно на ШЕН от уважение към китайците, които са съхранили методи за лечение, неподвластни на пазарните закони. От любов към многопластовите понятия. От вкус към екзотиката. В науката за душа не се говори, в духовните дисциплини за психика е нелепо да се говори. Нека тогава да говорим за ШЕН. Това е духът, както е дефиниран в контекста на Традиционната Китайска Медицина. Включва ментални феномени (мислене и разсъждение, включително онези на Етерната.Душа), емоционални феномени, и телесни феномени. Това няма нищо общо с религиозни термини, съдбата или смъртта.   Тоест – ШЕН е всичко, което изпитва тялото, което усещат сетивата, в което се впускат емоциите и мислите във всеки един момент от живота ни. Живото, трептящо в емоции,чувства и усещания тяло.   Умът Шен е трансформация на пренаталната и постнаталната есенции, и Ци, които  допринасят за форниране на ума. С други думи раждайки се, ние се появяваме с определен енергиен запас, който можем да променяме и преобразуваме споредRead more …