Tag Archives: светци

Богините, Светиците и жените – от древността до космическите пришълци

Jul 10, 2022 | Posted by in Наука и още нещо | Comments Off on Богините, Светиците и жените – от древността до космическите пришълци

Великата богиня в образа ѝ на момиче   На първо място ми се иска да припомня  ролята на момичето във фолклора, докато е в (пред)пубертетна възраст. Тя вече не е дете на относително „безполова“ възраст , но не е и девойка за женене. Нека не забравяме, че момиче  на 15 години вече е било готово за брак и често пъти точно товаRead more …