Тематично-аперцептивен тест (ТАТ)

Това е проективна техника, създадена от Кристияна Морган и Хенри Мъри (1935), състояща се в показването на серия неопределени образи с двойствено значение, на основата на които клиентът трябва да съчини разказ.

Тестът има 31 черно-бели картини, чиято цел е да провокират истории на различни взаимоотношения и социални ситуации. Основната хипотеза е, че идентифицирайки се с героя на разказа, су­бектът му атрибуира своите собствени мисли, чувства, влечения и проб­леми. Интерпретацията на така получения материал е деликатна задача и може да се извърщва само от обучен специалист.

Методиката е полезна при цялостното оценяване на личността. Тя дава полезна информация и при оценяването на поведенчески разстройства, психосоматика, неврози и психози. Чрез този тест могат да се разкрият някои от доминиращите двигателни механизми, емоции, чувства, комплекси и конфликти у човек. TAT дава възможност да се разкрият подтиснатите склонности, които клиентът не е съгласен или не може да признае по причина, че не ги осъзнава.

ТАТ се използва главно при консултации с възрастни, но е възможно да се прилага и при деца.

За повече информация – свържи се с нас!