Цветове

“Цветът може да успокои или развълнува, да създаде хармония или хаос. От него чакаш чудеса, но той може да предизвика и катастрофа”

Жак Вено

Цветовете говорят директно на нашето възприятие и са склонни да имат близки асоциации в различните култури.
Основният контраст е между топлите и студените цветове. Топлите цветове са стимулиращи, студените-успокояващи.
А ефектът им е не само психологически, например червената светлина покачва кръвното налягане, докато синята го сваля.
Цветотерапията е начин да се използва въздействието на цветовете, за да се балансират и възстановят
основните енергийни центрове на тялото. Тя въздейства цялостно на всички нива –  ум, тяло и душа.